Teatr Dziecięcy Premiera

nauczyciel-instruktor:
mgr Bogumiła Górecka

wiek uczestników:
7-12 lat

Teatr Dziecięcy, to specyficzny rodzaj teatru. Nie ma z góry określonych reguł. Opiera się na tym, czym dziecko jest zainteresowane, co dostarcza mu pozytywnych przeżyć i pomaga rozładować właściwą dla jego wieku potrzebę ekspresji. Zajęcia rozwijają umiejętność wyrażania emocji. Teatr, jako synteza sztuk, stwarza trudną do osiągnięcia na innym gruncie możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej z uczestnictwem w zabawie.

W programie zajęć m. in.:

  • przygotowywanie spektakli teatralnych
  • udział w konkursach teatralnych
  • komunikacja
  • ćwiczenia logopedyczne
  • mowa ciała
  • techniki dramowe
  • etiudy aktorskie
  • poznawanie kulis teatru
  • rozwijanie aktywności i kreatywności
  • relaksacja

Zajęcia prowadzone są przez panią teatrolog.

Serdecznie zapraszamy!