Monthly Archives: Październik 2017

11Paź/17

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT – GRAFIK/PLASTYK

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
„DOM HARCERZA” IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT – GRAFIK/PLASTYK

 

1/4 etat (10 godzin)

 1. Wymagania:
  – wykształcenie: wyższe
  – doświadczenie zawodowe (praca, praktyka, wolontariat) w Kulturze lub Oświacie, mile widziane w placówce wychowania pozaszkolnego (MDK)
  – doświadczenie w organizacji i koordynacji imprez (przygotowanie, prowadzenie, promocja itd.)
  – obsługa komputera – Word, Excel, poczta elektroniczna oraz znajomość Internetu,
  – komunikatywność
  – dyspozycyjność
  – łatwość nawiązywania kontaktów
  – umiejętność pracy w zespole

– umiejętność umieszczania informacji na stronie internetowej placówki
– umiejętność współpracy z mediami i oraz umiejętność poszukiwania sponsorów
– znajomość programu graficznego COREL

 

 1. Warunki pracy:
  – zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu (10 godzin) na czas określony;
 2. Wymagane dokumenty:
  – aktualne CV opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz Ustawą z 22.03.1999r o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
  – list motywacyjny;
  – dokumenty poświadczające wykształcenie;
  – dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;
  – inne wg uznania.
 3. Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
  – wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MDK „Dom Harcerza” w dni robocze w godzinach od 8.00 do  19.00, przesłać pocztą na adres: MDK „Dom Harcerza”, ul Lotnicza 1, 31-462 Kraków lub e-mailem na adres: mdk@mdk-lotnicza.pl do dnia 25.10.2017 r.