Protokół ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
„KAPLICZKI I ZABYTKI SAKRALNE KARPAT”

W dniu 14.12.2017 r. odbyły się obrady jury ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „KAPLICZKI I ZABYTKI SAKRALNE KARPAT”. Do konkursu nadesłano 106 prac z 17 placówek.

Jury w składzie:

Przewodniczący – WALDEMAR BAŁDA – dziennikarz, pisarz

MIECZYSŁAW CZYTAJŁO – Dyrektor MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

MACIEJ WOJCIECHOWSKI – reżyser, Akademia Dziedzictwa Kresów, Stanica Kresowa

MAGDALENA OLESZKO-MORAWSKA – plastyk, pracownia imprez MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

JOANNA SKARBEK – plastyk, instruktor „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

postanowiło przyznać następujące nagrody:

I JAN SZCZYREK, 13L, SP WILCZA WOLA, 17 228 31 00 (4 zdjęcia)

II MARIA CHĘCIEK, 11 L, SP nr 5, DĘBICA, 14 681 41 80

II WOJCIECH HAJDUK, 11L, ZS-P nr 4, MYSŁOWICE, 32 222 57 48

III MICHAŁ KOPEĆ, 11L, SP w KOPCIACH, 17 744 47 40, 667 099 957

III AURELIA ZASTĘPA, 11L, MZS nr 5, GORLICE, 18 352 53 01, (3 zdjęcia)

WYRÓZNIENIA

ADAM GŁĄB,17 L, I LO w JAŚLE, 13/44 634 64 (4 zdjęcia)

IGA KIERCZAK, 14L, SP nr 98 , KRAKÓW, 12 645 26 63

NATALIA REMBISZ, 16 L, LO KOLBUSZOWA, 17 227 15 45

JAN ZYCH, SP nr 153 w KRAKOWIE, 12 637 71 32

PATRYCJA NOWICKA, 16 L, ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA

ROLNICZEGO W NOWOSIELCACH, 13 46 53 980

PAWEŁ GÓRSKI, 13L, SP nr 1, USTRZYKI DOLNE, 13 461 14 21, zsp1ustrzyki@op.pl