SKRÓCONY PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚWIAT POEZJI JERZEGO HARASYMOWICZA W OBIEKTYWIE”