UWAGA!!!!

SZANOWNI PAŃSTWO – RODZICE I OPIEKUNOWIE
W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 11 MARCA ZAJĘCIA W MDK BĘDĄ
ODBYWAĆ SIĘ WG HARMONOGRAMU.
ZGODNIE Z DECYZJĄ
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
OD DNIA JUTRZEJSZEGO
TJ. 12 MARCA DO DNIA 25 MARCA
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W MDK ZOSTAJĄ ZAWIESZONE
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z POWAŻANIEM

MIECZYSŁAW CZYTAJŁO

DYREKTOR MDK „DOM HARCERZA”

IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO