Serdecznie zapraszamy na OLIMPIADĘ SPORTÓW NIETYPOWYCH

UWAGA! Każde dziecko biorące udział w Olimpiadzie musi mieć zgodę Rodziców/opiekunów. Zgoda do pobrania w sekretariacie MDK.

*Obowiązuje reżim sanitarny