Protokół Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Mój Brzechwa”