Break Dance

Break Dance

nauczyciel-instruktor:
mgr Adam Ćwik

wiek uczestników:
12-18 lat

Strona w przygotowaniu