Klub miłośników tradycji broni i barwy

nauczyciel-instruktor:
mgr Rafał Kaleta

wiek uczestników:
>15 lat

Klub Miłośników Tradycji Broni i Barwy – Zajęcia o charakterze warsztatowym adresowane do młodzieży zainteresowanej historią i tradycją, głównie w aspekcie broni i barwy. Forma o wieloletniej tradycji. W ramach zajęć odbywają się cykliczne treningi w posługiwaniu się różnego rodzaju bronią z epoki. Ćwiczenia sprawności w prowadzeniu pozorowanej walki zarówno pojedynczo jak i w formacjach.
Istnieją dwie grupy odtworzeniowe: jedna nawiązująca do historii IX, X wieku oraz druga działająca w konwencji tradycji rycerskich – XIV, XV wiek.

Poprzez poznawanie materiałów historycznych dotyczących minionych epok rozwijanie zainteresowań rodzimą historią i tradycją, szczególnie w aspekcie broni i barwy. Uczestnicy zajęć we współpracy z Drużyną Wojów Wiślańskich “Krak” dali się wiele razy poznać społeczności Krakowa, choćby w trakcie odbywanego corocznie święta “Rękawki”. Biorą również udział w wielu innych imprezach o charakterze spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach z terenu Polski i Europy, jak to ma miejsce w czasie zlotu na wyspie Wolin. Obecna forma stylizacji nawiązuje do okresu wczesnośredniowiecznego. Grupa ćwiczących nawiązuje wciąż nowe kontakty z zainteresowanymi osobami wzbogacając swoją wiedzę i zdobywając nowe umiejętności.