Category Archives: Uncategorized

07Lis/17

Oferta pracy w MDK

WOŹNA – SPRZĄTAJĄCA

1. Wymagania formalne:
Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21
listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) pomocniczych i obsługi:
• minimum wykształcenie zawodowe
• niekaralność
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu
 
2. Wymagania dodatkowe:
• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość
• komunikatywność, – umiejętność pracy w zespole
• umiejętności organizacyjne
• punktualność
• mile widziane doświadczenie zawodowe i zamieszkanie w okolicy placówki
 
3. Zakres obowiązków:
• zamykanie/otwieranie placówki
• sprzątanie sal dydaktycznych, toalet, hollu oraz innych wg potrzeb
• dbałość o mienie placówki i powierzony sprzęt
• sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z
zajmowanym stanowiskiem
 
4. Warunki pracy i płacy:
• wymiar czasu pracy: ½ etatu
• zatrudnienie na czas próbny z możliwością przedłużenia umowy

• czas pracy od godziny 17.00 do 21.00
• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem
wynagradzania w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie
• miejsce pracy: MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza 1
5. Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę
• CV
• świadectwo ukończenia szkoły
• oświadczenie o niekaralności
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz.922 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na
adres: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego z dopiskiem „Nabór na
stanowisko woźny – sprzątający ” w terminie do 24 listopada 2017 r.
 O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną
poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

11Paź/17

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT – GRAFIK/PLASTYK

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
„DOM HARCERZA” IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT – GRAFIK/PLASTYK

 

1/4 etat (10 godzin)

 1. Wymagania:
  – wykształcenie: wyższe
  – doświadczenie zawodowe (praca, praktyka, wolontariat) w Kulturze lub Oświacie, mile widziane w placówce wychowania pozaszkolnego (MDK)
  – doświadczenie w organizacji i koordynacji imprez (przygotowanie, prowadzenie, promocja itd.)
  – obsługa komputera – Word, Excel, poczta elektroniczna oraz znajomość Internetu,
  – komunikatywność
  – dyspozycyjność
  – łatwość nawiązywania kontaktów
  – umiejętność pracy w zespole

– umiejętność umieszczania informacji na stronie internetowej placówki
– umiejętność współpracy z mediami i oraz umiejętność poszukiwania sponsorów
– znajomość programu graficznego COREL

 

 1. Warunki pracy:
  – zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu (10 godzin) na czas określony;
 2. Wymagane dokumenty:
  – aktualne CV opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz Ustawą z 22.03.1999r o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
  – list motywacyjny;
  – dokumenty poświadczające wykształcenie;
  – dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;
  – inne wg uznania.
 3. Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
  – wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MDK „Dom Harcerza” w dni robocze w godzinach od 8.00 do  19.00, przesłać pocztą na adres: MDK „Dom Harcerza”, ul Lotnicza 1, 31-462 Kraków lub e-mailem na adres: mdk@mdk-lotnicza.pl do dnia 25.10.2017 r.
06Wrz/17

Osoby zainteresowane przekazaniem wpłaty klubowej na konto,
uprzejmie informujemy, że istnieje już taka możliwość.

Wpłatę można dokonać na konto nr:
23102028920000560205899481
tytułem: Dobrowolna wpłata – zajęcia edukacyjne MDK
oraz imię i nazwisko uczestnika, sekcja, semestr.

Przykład: Dobrowolna wpłata – zajęcia edukacyjne MDK, Jan Nowak, Szachy, I semestr.

22Maj/17

X Krakowski Maraton Teatralny

 

12:00 – 13:00 – Warsztaty teatralne z panią Emmą Herdzik, studentką III roku Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST
13:25 – „Pomóż mi” – Teatr Forum
14:10 – „Alicja w Krainie Czarów” – Grupa Teatralna „Czwarta Ściana”
14:50 – „Strefa” – Teatr ALTER EGO
15:30 – „Dom Małego Księcia” – Teatr Premiera
16:10 – „Dong” – Teatr KUMA
16:40 – „Mocarz” – Teatr APROPO
17:15 – „Landru… morderca kobiet” – Teatr GAN
19:30 –  Zakończenie prezentacji X Krakowskiego Maratonu Teatralnego