Hip-Hop
grupa integracyjna w Zespole Szkół Specjalnych nr 4

 

nauczyciel-instruktor:
mgr Adam Ćwik

wiek uczestników:
7-15 lat

strona w przygotowaniu