Placówka

logo_mdk   Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego Gminy Kraków. Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego i Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Od ponad ćwierć wieku w budynku i na terenie placu przy ulicy Lotniczej 1 prowadzona jest różnorodna działalność oświatowa, wychowawcza i kulturalna adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Krakowa. Nasza obecność wpisana jest na stałe w pejzaż Olszy, Dzielnicy II i całego Krakowa.

Budynek

budynek_mdkMłodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” wybudowany został w drugiej połowie lat siedemdziesiątych na terenie należącym do Gminy Kraków, po części w czynie społecznym harcerzy Hufca Śródmieście, z inicjatywy władz oświatowych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz ówczesnej Rady Dzielnicy Śródmieście. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 28 października 1978 roku. Od samego początku obiekt funkcjonował jako Młodzieżowy Dom Kultury. Obecnie na zajęcia stałe prowadzone w naszej placówce i udostępnionych nam pomieszczeniach współpracujących z nami szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 1200 uczestników, a liczba uczestników imprez przekracza 15 000 rocznie.

Oferta programowa

program2Nasza oferta programowa zgrupowana jest w trzech działach: Edukacyjnym – to między innymi języki obce, edukacja regionalna, pracownia przedszkolna, Artystycznym – szeroka oferta pracowni muzycznej, plastycznej i imprezowej, Rekreacyjno – hobbystycznym – z pracowniami tanecznymi, sportowymi i hobbystycznymi. Do propozycji unikalnych w skali całego miasta należą: strzelnica sportowa na broń pneumatyczną, przy której prócz regularnych zajęć działa sportowe koło LOK, blok zajęć poświęcony kulturze etnicznej oraz historii, tradycji i obyczajowości naszego regionu, dziecięcy zespół folklorystyczny Lajkoniki, pracownia rzemiosła historycznego, Drużyna Wojów Wiślańskich “Krak” czy też organizujący ogólnopolskie turnieje Klub Tańca Towarzyskiego “Perfect Dance”.

W ramach działalności imprezowej placówka nasza jest organizatorem wielu imprez o różnorodnej tematyce o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Od wielu lat prowadzimy, jak też uczestniczymy w wymianie i współpracy międzynarodowej z Niemcami, Ukrainą, Rosją i Litwą.

Oferta programowa M.D.K. przez lata zmieniała się i była dostosowywana na bieżąco do potrzeb dzieci i młodzieży. Obejmuje ona obecnie kilkadziesiąt zróżnicowanych form zajęć – od programowania komputerowego, zajęć o charakterze hobbystycznym, sportowym, tanecznym, poprzez liczne zajęcia muzyczne i plastyczne do zajęć o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i historycznym. Funkcja wychowawcza i społeczna placówki jest nieoceniona, tym bardziej, że w ciągu ostatniego czasu ważnym elementem naszej codziennej pracy stała się profilaktyka. Ale najważniejsza była i pozostanie na zawsze satysfakcja uczestników zajęć oraz ich rodziców.

Patron

kaminski29 października 2004 roku, na uroczystym spotkaniu przewodniczący Rady Miasta Krakowa dr Paweł Pytko przekazał akt nadania imienia patrona – wielkiego patrioty i pedagoga profesora Aleksandra Kamińskiego. Dzień ten był pierwszym dniem 27 roku nieprzerwanej pracy Młodzieżowego Domu Kultury…