Klub kultury etnicznej

nauczyciel-instruktor:
mgr Lidia Grzegorzak

wiek uczestników:
7-15 lat

Program pt.: „W ludowej chacie Małopolski” adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekt ten kładzie nacisk na poznawanie, popularyzowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów ludowych ze szczególnym uwzględnieniem regionów małopolski. W trakcie spotkań kultywowane są różnorodne techniki sztuki ludowej, szeroko pojętego rękodzieła ludowego. Poznajemy tajniki: wycinanki ludowej, malowania na szkle, haftu ludowego, garncarstwa, bibułkarstwa ludowego, tworzenia tradycyjnych ozdób świątecznych, masek obrzędowych.

Klub organizuje wojewódzkie konkursy etnograficzno – plastyczne pn.: „Ludowe kwiaty bibułowe”, „Wycinanka wystrzyganka ludowa”, „Zwyczaj, obyczaj w moim regionie”. Uczestnicy zajęć zajmują liczne wysokie lokaty w konkursach rękodzielniczych i plastyczno – etnograficznych. Klub organizuje także warsztaty etnograficzne i spotkania z twórcami ludowymi.