Dziecięcy Zespół Folklorystyczny “Lajkoniki”

nauczyciel-instruktor:
Anna Chruścińska

wiek uczestników:
4-12 lat

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny “Lajkoniki” swoją działalność rozpoczął w roku szkolnym 1999/2000 w MDK “Dom Harcerza”, przy ulicy Lotniczej 1, w Krakowie. Zespół prowadzi choreograf pani Anna Chruścińska. Program zajęć obejmuje technikę tańców ludowych, elementy tańca klasycznego, rytmikę, zabawy ruchowe, gimnastykę korekcyjną oraz ćwiczenia wokalne, przy akompaniamencie prowadzonym przez Panią Annę Czechowską Rusiniak. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

W programie grupy tanecznej “Lajkoniki” są następujące tańce:

  • Polonez
  • Krakowiak
  • Wiązanka tańców śląskich
  • Oberek
  • Kujawiak
  • Suita tańców sądeckich
  • Przyśpiewki
  • Zabawy ludowe