„Mała Sorbona”
zajęcia języka francuskiego z elementami kultury

nauczyciel-instruktor:
mgr Ewa Koczwańska – Miłek

wiek uczestników:
I grupa: 7-10 lat
II grupa: 11-18 lat

Zajęcia te wpisują się w ramy edukacji proeuropejskiej. Ich zasadniczym celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami językowymi i gramatycznymi pozwalającymi im komunikować się w języku francuskim w sytuacjach dnia codziennego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki i nagrania zrealizowane we Francji.
Uczestnicy zajęć zapoznają się również z elementami kultury i życia codziennego, szkolnego młodych Francuzów. Dzieci poznają francuskie zwyczaje, piosenki, system szkolny itd.