RODO

Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

Dominik Strzebak

adres: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków

e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl