Klub rekreacji siłowej

nauczyciel-instruktor:
dr Wojciech Gołąb

wiek uczestników:
14 – 20 lat

Zajęcia przeznaczone są dla zarówno dziewcząt jak i chłopców. Mają na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka przez uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach rekreacyjnych i sportowych. Zajęcia odbywać się będą w siłowni, a w sprzyjających warunkach pogodowych również w terenie otwartym. Z uwagi na okres rozwoju (okres dojrzewania) ćwiczenia będą wykonywane z minimalnym, a nawet bez obciążenia. Planuje się także zajęcia na sali gimnastycznej, hali sportowej, kortach do tenisa i squosha. Zajęcia maja na celu zapoznanie uczestników z różnymi formami aktywności ruchowej, nowymi dyscyplinami sportu, pokazać i zachęcić do sportowego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. Propagować będą zdrowy styl życia.

Celem zajęć będzie wspomaganie prawidłowego rozwoju organizmu poprzez wzmocnienie układu kostno-stawowego, korekcję wad postawy, stymulowanie prawidłowego wzrostu mięśni (siły i masy tkanki mięśniowej).

Zajęcia będą miały również za zadanie wpojenie dbałości w własny stan zdrowia poprzez ruch i odpowiedni wysiłek fizyczny, a przez pomoc i asekuracje przy wykonywaniu ćwiczeń, również nauczyć koleżeńskości, odpowiedzialności, współpracy i partnerstwa oraz planowania i systematyczności.

W czasie zajęć szczególną uwagę zwracać się będzie na korekcje wad postawy. Dodatkowym celem ćwiczeń jest ich zastosowanie w życiu codziennym np. przy podnoszeniu i przenoszeniu cięższych przedmiotów.

Program zajęć jest programem autorskim i ma stanowić uzupełnienie dla zajęć szkolnych. Zajęcia będą dostosowane do oczekiwań uczestników, ich wieku i zaawansowania technicznosprawnościowego.

W związku z wychowawczym aspektem zajęć w MDK DH duży nacisk kładziony będzie na promocje higieny, realistyczne podejście do własnych możliwości, zapobieganie agresji, zdrowa rywalizacje, systematyczność, odpowiednie odżywianie.

W czasie zajęć ciągle odbywać się będzie szkolenie z zakresu BHP i zasad ćwiczeń na siłowni.

W trakcie zajęć przewidziany jest systematyczny pomiar wydolności organizmu przy pomocy sport testerów i ocena przyrostu formy. Stopień opanowania nowych technik będzie dokonywany na bieżąco na zajęciach. Poziom sprawności ruchowej sprawdzany będzie przy pomocy baterii testów motorycznych.