Teatr młodzieżowy KUMA

nauczyciel-instruktor:
mgr Bogumiła Górecka

wiek uczestników:
12-16 lat

W programie zajęć m.in.:

  • Przygotowanie do konkursów recytatorskich i innych publicznych wystąpień
  • Praca nad świadomością własnego ciała, nad koncentracją i pamięcią
  • Ćwiczenia wyrabiające umiejętność wyrażania uczuć i nastrojów
  • Kształcenie zdolności autoprezentacji
  • Podnoszenie sprawności językowej
  • Ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne
  • Udział w przeglądach teatralnych
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Interpretacja tekstu
  • Mowa ciała

Zapraszamy!