Nauka śpiewu – emisja głosu

nauczyciel-instruktor:
mgr Małgorzata Perc

wiek uczestników:
7-21 lat

Każdego kto chciałby uczyć się śpiewu i rozwijać swoje umiejętności wokalne zapraszam na zajęcia emisji głosu.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach, uczestnicy dobierani są pod względem wieku i zaawansowania.

Dzieci w wieku przedszkolnym doskonalą swoje umiejętności w “STUDIO RUCHU I PIOSENKI ” działającym przy przedszkolu nr. 26
Dzieci wczesnoszkolne, młodzież i studenci mogą się rozwijać jako soliści bądź śpiewać w zespole wokalnym “e-NRJ”.

Program zajęć obejmuje:

  • pracę nad techniką wokalną w różnych stylach muzycznych,
  • kształcenie słuchu i poczucia rytmu,
  • przygotowanie do egzaminów wstępnych,
  • przygotowanie do konkursów i występów scenicznych.

Uczestnicy zajęć występują na scenach jako soliści bądź wokaliści zespołów rockowych, bluesowych , jazzowych i innych…