Zespół taneczny “Wesołe Olszanki”

nauczyciel-instruktor:
Anna Chruścińska

wiek uczestników:
8 – 15 lat

Historia:
Zespół taneczny “Wesołe Olszanki” swoją działalność rozpoczął w roku szkolnym 2000/01 w MDK “Dom Harcerza”, przy ulicy Lotniczej 1, w Krakowie. Zespół prowadzi instruktor-choreograf pani Anna Chruścińska. Program zajęć obejmuje taniec klasyczny, technikę tańców ludowych, technikę tańców współczesnych i rytmikę, ćwiczenia wokalne, naukę przyśpiewek ludowych, przy akompaniamencie prowadzonym przez Panią Annę Czechowską Rusiniak. W zajęciach odbywających się raz w tygodniu, biorą udział dzieci w wieku od 8 do 15 lat.