Wyniki XI Krakowskiego Konkursu Plastycznego KOLORY LETNICH WSPOMNIEŃ