Młodzieżowy Dom Kultury
“Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego

ul. Lotnicza 1
31-462 Kraków
tel. 12 294 44 44,
tel./fax 12 411 91 89
e-mail: sekretariat@mdk-lotnicza.pl

www.facebook.com/mdklotnicza

Dojazd:

Przystanek: Narzymskiego, linie:  124, 125, 152, 182, 184, 352, 424, 452, 482, 501

Przystanek: Łukasiewicza, linie: 124, 184, 424