Wyniki XIX Krakowskiego Konkursu Tradycyjnej Pieśni i Piosenki Polskiej