XX JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY – KAPLICZKI i ZABYTKI SAKRALNE KARPAT – cztery pory roku.