Protokół Małopolskiego Konkursu Plastycznego PADA, PADA ŚNIEG