Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu na interpretację piosenki polskiej „MOJE SERCE TO JEST MUZYK”