Modelarnia

nauczyciel-instruktor:
mgr Rafał Kaleta

wiek uczestników:
9-18 lat

Pracownia Hobbystyczna Sekcja Modelarska zajmuje się nauką budowania modeli, wykonywanie ich elementów w różnych technikach. Poznawanie podstawowych zasad technologii i konstrukcji.

Rozbudzanie zainteresowań historycznych w wielu aspektach – historia powszechna, historia Polski, historia techniki. Wykonywane w czasie zajęć modele mają w większości charakter redukcyjny tzn. przedstawiają rzeczywiście istniejące obecnie lub w przeszłości obiekty i sytuacje. Budowane są również zespoły modeli – dioramy historyczne – przedstawiające wydarzenia mające związek z historią. W dużej mierze uczestnicy zajęć korzystają z różnego rodzaju dokumentacji historycznej.

Analizując materiały fotograficzne, źródła pisane albo też dokonywanie obserwacji w miejscach takich jak muzea zdobywają wiedzę na temat interesujących ich elementów malowania, wyposażenia oraz innych szczegółów obiektów, których modele wykonują.