Język Angielski

Wtorek 15:00-16:30 / 16:40-18:10

Środa 16:00-17:30 / 17:35-19:05

Godziny zajęć

6 - 18 lat

Wiek uczestników
 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym od 6 do 18 lat.

Odbywają się na terenie placówki – Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. Prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1 w Krakowie.

Grupa uczestników zajęć może liczyć do 12 uczestników. 

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Do wykorzystywanych metod należą metoda „Total Physical Response” oraz metoda audiowizualna i „Project work”.

Nauczyciel i uczestnicy zajęć prowadzą krótkie dialogi, wymiany zdań. Odgrywają    w parach i grupach scenki z  poznanych wcześniej czytanek i słuchowisk angielskich. Ważną częścią zajęć jest nauka piosenek angielskich i śpiewanie ich. Rozszerzenie zasobu słownictwa angielskiego i naukę gramatyki wspomagają ciekawe ćwiczenia, zabawy z flash cards lub w formie zagadek, rebusów, gier językowych.

Celem zajęć jest rozbudzenie zdolności językowych i zainteresowań związanych z nauką języka obcego. Pozyskanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, rozbudowanie znajomości słownictwa angielskiego i często używanych wyrażeń angielskich oraz form gramatyki angielskiej. 

Stworzenie dla uczestników zajęć bezpiecznej atmosfery pracy w grupie rówieśniczej i zapewnienie warunków optymalnego rozwoju na wielu poziomach: językowym, komunikacyjnym, naukowo poznawczym.

Zapraszamy na język angielski