Mechatronika dla dzieci

Poniedziałek 15:00-16:30

Godziny zajęć

od 5 klasy

Wiek uczestników
 
Projektowanie i realizacja prostych urządzeń mechatronicznych. Zajęcia mają za zadanie ćwiczenie myślenia algorytmicznego, zapoznanie kursantów z obsługą prostych urządzeń ręcznych, zaangażowania w estetykę wykonywanej pracy. Przedstawione zostaną podstawy obwodów elektrycznych oraz podstawowych czujników. Największy nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszystkie projekty będą realizowane w grupie, co ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy, myślenia kreatywnego w oparciu o burzę mózgów. Zajęcia dedykowane dla dzieci od klasy piątej szkoły podstawowej.