Multimedia

Piątek 15:30-17:45

Godziny zajęć

od 4 klasy

Wiek uczestników
 
Zajęcia praktycznie dla dzieci od klasy czwartej. Wymagana jest pasja oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się jak stworzyć własny filmik, który będzie mógł być zamieszczony na stronie youtub’a. Tematyka będzie skorelowana z zainteresowaniami kursanta. Największy nacisk zostanie położony na prawny aspekt publikacji. Omówione zostaną obostrzenia wynikające z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zagrożenia związane z samą publikacją (tzw. hejt), uszanowanie godności innych, regulamin youtuba.