Studium wokalne

Poniedziałek 16:40-19:55

Środa 16:40-19:55

Godziny zajęć

10-21

Wiek uczestników
 

Zajęcia wokalne przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i studentów.

Program obejmuje pracę nad techniką wokalną w tym emisję głosu, dykcję, kształcenie słuchu oraz przygotowanie do występów.

Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w oparciu o różnorodny repertuar z zakresu muzyki rozrywkowej.