Grafika – linoryt

Piątek 15:00-17:25

Godziny zajęć

ponad 7 lat

Wiek uczestników
 

W programie zajęć: zapoznanie się z historią grafiki i samą techniką linorytu, sposobami posługiwania się dłutem, nauka samodzielnego wykonywania odbitek swoich prac. Pracownia plastyczna posiada własną prasę graficzną.    

Dzieci w każdej grupie wiekowej, w zależności od potrzeby, poznają elementy z historii sztuki jako wprowadzenie do tematu zajęć, a w czasie wykonywania pracy mogą liczyć na indywidualną korektę i pomoc prowadzącego zajęcia (indywidualne podejście do dziecka). Ponadto dzieci mają możliwość wzięcia udziału w konkursach plastycznych i wystawach.