Plastyka

Poniedziałek 16:40-19:05

Czwartek 15:00-16:35

Godziny zajęć

ponad 7 lat

Wiek uczestników
 

W programie zajęć: rysunek i malarstwo z wyobraźni, a także z natury.

Wprowadzenie oraz utrwalenie pojęć plastycznych takich jak: kreska, światłocień, perspektywa, barwy podstawowe i pochodne, kompozycja i jej rodzaje itp. Zapoznanie dzieci z technikami grafiki – monotypią oraz frotażem.