Rękodzieło

Poniedziałek 15:50-19:05

Wtorek 15:50-17:25

Środa 15:50-19:05

Godziny zajęć

ponad 4 lata

Wiek uczestników
 

W programie zajęć: zapoznanie się z pojęciem rzeźby i formy przestrzennej oraz zasadami ich tworzenia. Praca w glinie, gipsie, w masie papierowej i solnej oraz z innymi materiałami pozwalającymi stworzyć formy przestrzenne.

Na zajęcia zapraszamy zarówno najmłodszych (ćwiczenie zdolności manualnych), jak i starsze dzieci ukierunkowane na swój dalszy rozwój w stronę plastyki (liceum plastyczne, studia o kierunkach artystycznych).