Klub szachowy

Kamila Makówka

Nauczyciel / Instruktor

6 - 18 lat

Wiek uczestników
 

Klub szachowy działa w Młodzieżowym Domu Kultury “Domu Harcerza” od 2000 r.

Zajęcia prowadzone są przez trenera klasy drugiej Pana Kamila Makówkę.

Każde zajęcia składają się z dwóch części wykładu i części praktycznej (rozgrywanie partii). Co kilka zajęć uczniowie rozgrywają turnieje.