Grupa Format

Piątek 15:45-16:30/16:30-18:00

Godziny zajęć

4 - 7 lat
8 - 14 lat

Wiek uczestników
 

Grupa Format


Grupa młodsza: 4-7 lat
Grupa starsza 8-14 lat


Grupa Format to zajęcia taneczne zawierające elementy tańca towarzyskiego w układach formacyjnych. Na zajęciach dzieci uczą się podstaw baletu, postaw tańców towarzyskich, kształtują rytmikę, poznają tajniki tańca w formacji. Zajęcia przeznaczone dla dzieci przeprowadzane w dwóch dostosowanych wiekowo grupach. Odbywają się raz w tygodniu.