Plastyka

nauczyciel-instruktor:
mgr Joanna Skarbek

wiek uczestników:
od 4 lat

Plastyka dla najmłodszych (4-6 lat):

W programie zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi – malowanie farbami plakatowymi, malowanie na szkle, rysowanie: kredkami i  pastelami, wycinanki, wydzieranki, collage. Wykonywanie form przestrzennych z plasteliny oraz masy solnej. Zajęcia prowadzone są tak, aby jak najpełniej wspierać rozwój wyobraźni dziecka i zdolności manualnych oraz jego wrażliwość plastyczną. Może uczyć się samodzielnego działania twórczego w grupie oraz szacunku do pracy swojej i innych. Ponadto młody artysta uczy się poczucia estetyki pracy plastycznej.

 

Plastyka dla dzieci w wieku szkolnych (7 lat i starsze):

W programie zajęć: rysunek i malarstwo z wyobraźni, a także z natury. Wprowadzenie oraz utrwalenie pojęć plastycznych takich jak: kreska, światłocień, perspektywa, barwy podstawowe i pochodne, kompozycja i jej rodzaje itp. Zapoznanie dzieci z technikami grafiki – monotypią oraz frotażem.

 

Malarstwo i rysunek sztalugowy (4 lata i starsze):

W programie zajęć: poznanie podstawowych pojęć charakterystycznych dla technik malarskiej i rysunkowej, praca na sztalugach, wykorzystanie materiałów takich jak: ołówek, węgiel, sepia, farby wodne i olejne, a także pastele suche i olejne.

 

Na zajęciach dzieci uczą się poprawnego rozmieszczenia elementów na danej płaszczyźnie (papier, płótno malarskie), tworząc prace z natury uczą się obserwacji, a także rozwijają swoją wyobraźnię przy tematach dowolnych. Zajęcia polecane szczególnie dla dzieci ukierunkowanych na dalszy rozwój edukacyjny w stronę plastyki (liceum plastyczne, studia o kierunkach artystycznych).

 

Rzeźba i formy przestrzenne (4 lata i starsze):

W programie zajęć: zapoznanie się z pojęciem rzeźby i formy przestrzennej oraz zasadami ich tworzenia. Praca w glinie, gipsie, w masie papierowej i solnej oraz z innymi materiałami pozwalającymi stworzyć formy przestrzenne.

 

Na zajęcia zapraszamy zarówno najmłodszych (ćwiczenie zdolności manualnych), jak i starsze dzieci ukierunkowane na swój dalszy rozwój w stronę plastyki (liceum plastyczne, studia o kierunkach artystycznych).

 

Grafika – linoryt (7 lat i starsze):

W programie zajęć: zapoznanie się z historią grafiki i samą techniką linorytu, sposobami posługiwania się dłutem, nauka samodzielnego wykonywania odbitek swoich prac. Pracownia plastyczna posiada własną prasę graficzną.

 

 

Dzieci w każdej grupie wiekowej, w zależności od potrzeby, poznają elementy z historii sztuki jako wprowadzenie do tematu zajęć, a w czasie wykonywania pracy mogą liczyć na indywidualną korektę i pomoc prowadzącego zajęcia (indywidualne podejście do dziecka). Ponadto dzieci mają możliwość wzięcia udziału w konkursach plastycznych i wystawach.