Programowanie

nauczyciel-instruktor:
Andrzej Pękala

wiek uczestników:
10-21 lat

Arduino dala początkujących. 

Wtorek godzina 15:50 do 17:25

Arduino dla początkujących – zajęcia dedykowane dla uczniów począwszy od klasy 7 szkoły podstawowej. Tematem zajęć jest programowanie mikrokontrolerów w oparciu o zestaw Arduino Uno oraz Arduino Mega. Poruszane będą tematy związane z podstawami sterowania prostych odbiorników takich jak diody LED, czujniki odległości, temperatury, wilgotności, silniki, serwomechanizmy, obsługa wyświetlacza dwuwierszowego i inne. Ponadto wprowadzone zostaną podstawowe informacje dotyczące obwodów elektrycznych.

 

Arduino dla zaawansowanych.

Wtorek godzina 17:30 do 19:05

Arduino dla zaawansowanych – zajęcia dedykowane dla uczniów od klasy 7 szkoły podstawowej. Wymagana jest podstawowa znajomość programowania mikrokontrolerów oraz podstawy tworzenia obwodów elektrycznych. Zajęcia będą oparte na realizacji projektów elektroniki użytkowej. Kursanci poznają również oprogramowanie służące do projektowania obwodów elektronicznych – Fritzing, do tworzenia, testowania obwodów oraz tworzenia płyt PCB Easy EDA. Na zajęciach wprowadzone będą podstawy wytrawiania płyt PCB. Projektowanie urządzeń w programie Fusion360.

Obecnie będziemy rozwijać rozpoczęty w ubiegłym roku projekt dwusilnikowego helikoptera. Zarys projektu wykonanego w programie Fusion 360 znajduje się poniżej.

Zrealizowane projekty:

 

Podstawy mechatroniki.

Poniedziałek godzina 15:50 do 17:25

Zajęcia będą polegać na projektowaniu i realizacji prostych urządzeń mechatronicznych. Zajęcia mają za zadanie ćwiczenie myślenia algorytmicznego, zapoznanie kursantów z obsługą prostych urządzeń ręcznych, zaangażowania w estetykę wykonywanej pracy. Przedstawione zostaną podstawy obwodów elektrycznych oraz podstawowych czujników. Największy nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo i higienę pracy. Poruszone zostaną również tematy związane z zagrożeniami w sieci Internet. Wszystkie projekty będą realizowane w grupie, co ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy, myślenia kreatywnego w oparciu o burzę mózgów.

Zostań Youtuberem.

Piątek godzina 15:50 do 18:15

Zajęcia praktycznie bez dolnej granicy wiekowej. Wymagana jest pasja oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się jak stworzyć własny filmik, który będzie mógł być zamieszczony na stronie youtub,a. Tematyka będzie skorelowana z zainteresowaniami kursanta. Największy nacisk zostanie położony na prawny aspekt publikacji. Omówione zostaną obostrzenia wynikające z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zagrożenia związane z samą publikacją (tzw. hejt), uszanowanie godności innych, regulamin youtuba.