Programowanie

nauczyciel-instruktor:
Marcin Zarzycki

wiek uczestników:
10-21 lat

       Uczestnicy tych zajęć poznają podstawy pisania stron internetowych w języku HTML, uczą się programowania w języku C++ i Scrtach. Tworzą aplikacje działające w systemie Windows oraz na urządzeniach mobilnych z Androidem. Zapoznają się ze środowiskiem systemu operacyjnego Linux. Dodatkowo uczą się tworzenia i obróbki grafiki wektorowej i rastrowej. Nabywają umiejętności montażu filmów wideo.
Serdecznie zapraszamy!