Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Deklaracja kontynuacji

Karta zapisu

Rekrutacja 2020/2021

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – doc
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – pdf
Deklaracja kontynuacji 2020/2021 – doc
Deklaracja kontynuacji 2020/2021 – pdf
Karta zapisu 2020/2021 – doc
Karta zapisu 2020/2021 – pdf
Uprzejmie informujemy, że wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać do MDK w postaci skanu lub zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mdk-lotnicza.pl, a ich oryginały dostarczy do sekretariat MDK w terminie późniejszym.