Tenis stołowy

nauczyciel-instruktor:
dr Wojciech Gołąb

wiek uczestników:
  >7 lat

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

Zajęcia mają na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka przez uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach sportowych w czasie, których oprócz nauki techniki gry w tenisa stołowego nacisk kładziony również będzie na korekcje wad postawy, szybkość i zwinność, wytrzymałość, koncentracje, samokontrole w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem zajęć będzie nauka współzawodnictwa i zasad fair-play. Zajęcia odbywać się w salce przeznaczonej do zajęć sportowych posiadającej podłoże parkietowe. Zajęcia mają na celu promowanie sportowego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego. Propagować będą zdrowy styl życia. W czasie zajęć szczególną uwagę zwracać się będzie na korekcje wad postawy. Dzięki grupowej formie w czasie zajęć będzie można kształtować wśród uczestników koleżeństwo i pomoc.

Program zajęć jest programem autorskim, opartym na wytycznych i materiałach szkoleniowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego, podręczniku Andrzeja. Grubby oraz uwag trenerów i instruktorów krakowskich klubów. Program ma stanowić uzupełnienie dla zajęć szkolnych. Zajęcia będą dostosowane do oczekiwań uczestników, ich wieku i zaawansowania techniczno-sprawnościowego.

Nauczanie gry w tenisa stołowego jest procesem pedagogicznym polegającym na:

– przekazywaniu ćwiczącym wiadomości niezbędnych dla opanowania zalecanych elementów,
– kształtowaniu określonych działań, gdzie poprzez praktyczne zastosowani zdobytych wiadomości doprowadza do postępu w grze,

– rozwijaniu określonych umiejętności, które są niezbędne w procesie opanowania gry.

Stopień opanowania nowych technik będzie dokonywany na bieżąco podczas rozgrywek kontrolnych na zajęciach oraz w czasie turniejów. W trakcie zajęć przewidziany jest systematyczny pomiar wydolności organizmu przy pomocy sport testerów i ocena przyrostu formy. Poziom sprawności ruchowej sprawdzany będzie przy pomocy baterii testów motorycznych