27Sty/18

Protokół ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
„ŚWIAT POEZJI JERZEGO HARASYMOWICZA W OBIEKTYWIE”

W dniu 14.12.2017 r. odbyły się obrady jury ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 

„ŚWIAT POEZJI JERZEGO HARASYMOWICZA W OBIEKTYWIE”.

Do konkursu nadesłano 38 prac z 11 placówek.

Jury w składzie:

Przewodniczący – MIECZYSŁAW CZYTAJŁO – Dyrektor MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

WALDEMAR BAŁDA – dziennikarz, pisarz

MACIEJ WOJCIECHOWSKI – reżyser, Akademia Dziedzictwa Kresów, Stanica Kresowa

MAGDALENA OLESZKO-MORAWSKA – plastyk, pracownia imprez MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

JOANNA SKARBEK – plastyk, instruktor „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

postanowiło przyznać następujące nagrody:

I ANNA CISZEWSKA, 22 L, MDK „POD AKACJĄ” w LUBLINIE, 81 53 227 40

(3 zdjęcia)

II MAŁGORZATA MAJEWSKA, 17L, II LO IM.JANA III SOBIESKIEGO,

KRAKÓW, 12 633 06 41

III OLA DROBEK, 16L, XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW,

602292225

WYRÓZNIENIA

IGA KIERCZAK, 14 L, SP nr 98, KRAKÓW, 12 645 26 63

AGNIESZKA BAUER, 20 L, ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 89, WARSZAWA

KINGA BORGOSZ, 15 L, SP nr 98, KRAKÓW, 12 645 26 63

27Sty/18

Protokół ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
„KAPLICZKI I ZABYTKI SAKRALNE KARPAT”

W dniu 14.12.2017 r. odbyły się obrady jury ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „KAPLICZKI I ZABYTKI SAKRALNE KARPAT”. Do konkursu nadesłano 106 prac z 17 placówek.

Jury w składzie:

Przewodniczący – WALDEMAR BAŁDA – dziennikarz, pisarz

MIECZYSŁAW CZYTAJŁO – Dyrektor MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

MACIEJ WOJCIECHOWSKI – reżyser, Akademia Dziedzictwa Kresów, Stanica Kresowa

MAGDALENA OLESZKO-MORAWSKA – plastyk, pracownia imprez MDK „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

JOANNA SKARBEK – plastyk, instruktor „Dom Harcerza” im. prof. A.Kamińskiego

postanowiło przyznać następujące nagrody:

I JAN SZCZYREK, 13L, SP WILCZA WOLA, 17 228 31 00 (4 zdjęcia)

II MARIA CHĘCIEK, 11 L, SP nr 5, DĘBICA, 14 681 41 80

II WOJCIECH HAJDUK, 11L, ZS-P nr 4, MYSŁOWICE, 32 222 57 48

III MICHAŁ KOPEĆ, 11L, SP w KOPCIACH, 17 744 47 40, 667 099 957

III AURELIA ZASTĘPA, 11L, MZS nr 5, GORLICE, 18 352 53 01, (3 zdjęcia)

WYRÓZNIENIA

ADAM GŁĄB,17 L, I LO w JAŚLE, 13/44 634 64 (4 zdjęcia)

IGA KIERCZAK, 14L, SP nr 98 , KRAKÓW, 12 645 26 63

NATALIA REMBISZ, 16 L, LO KOLBUSZOWA, 17 227 15 45

JAN ZYCH, SP nr 153 w KRAKOWIE, 12 637 71 32

PATRYCJA NOWICKA, 16 L, ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA

ROLNICZEGO W NOWOSIELCACH, 13 46 53 980

PAWEŁ GÓRSKI, 13L, SP nr 1, USTRZYKI DOLNE, 13 461 14 21, zsp1ustrzyki@op.pl

07Lis/17

Oferta pracy w MDK

WOŹNA – SPRZĄTAJĄCA

1. Wymagania formalne:
Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21
listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) pomocniczych i obsługi:
• minimum wykształcenie zawodowe
• niekaralność
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu
 
2. Wymagania dodatkowe:
• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość
• komunikatywność, – umiejętność pracy w zespole
• umiejętności organizacyjne
• punktualność
• mile widziane doświadczenie zawodowe i zamieszkanie w okolicy placówki
 
3. Zakres obowiązków:
• zamykanie/otwieranie placówki
• sprzątanie sal dydaktycznych, toalet, hollu oraz innych wg potrzeb
• dbałość o mienie placówki i powierzony sprzęt
• sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z
zajmowanym stanowiskiem
 
4. Warunki pracy i płacy:
• wymiar czasu pracy: ½ etatu
• zatrudnienie na czas próbny z możliwością przedłużenia umowy

• czas pracy od godziny 17.00 do 21.00
• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem
wynagradzania w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie
• miejsce pracy: MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza 1
5. Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę
• CV
• świadectwo ukończenia szkoły
• oświadczenie o niekaralności
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz.922 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na
adres: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego z dopiskiem „Nabór na
stanowisko woźny – sprzątający ” w terminie do 24 listopada 2017 r.
 O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną
poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.